Het bestuur van de stichting bestaat uit de heer T.-J.(Teun-Jan) Tabak, voorzitter; de heer W.A. (Wim) Spruit, secretaris; de heer J.J.T.W.M. (Jan) Vink, penningmeester; mevr. C.C.(Carli) Bilars-Don, de heren W.H.L. (Wim) Moonen en M.J.W. (Mark) Haije, bestuursleden. De heer Haije is ook consul bij de Oorlogsgravenstichting.

Het bestuur wordt bijgestaan door oud-stadsarchivaris Jan van der Linden (Heemskerk) en de heer Paul Boonstra (gemeente Beverwijk). Wie de stichting financieel wil steunen, kan een bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL38INGB0001975614 ten name van Stichting 4 mei Beverwijk. De stichting ontvangt een bescheiden subsidie van de gemeente. Bijdragen van derden zijn van harte welkom.

Het RSIN is: 82247 6071

Adres secretariaat: Leliestraat 16, 1943 LK Beverwijk. Tel. 0251 212167, email 4meibeverwijk@ziggo.nl

 

Jaarverslag 2018

 

Bestuur 2018 – Het bestuur bestond in het verslagjaar uit:  dhr T-J. Tabak, voorzitter;  dhr W.A. Spruit, secretaris; dhr J.J.T.W.M. Vink, penningmeeste;  mevr C. Bilars-Don,  dhr W. Moonen. dhr M. Haije, bestuursleden.

Vergaderingen/bijeenkomsten – Het bestuur kwam in het verslagjaar zeven keer bijeen. Leden van het bestuur  overlegden inzake de Dodenherdenking met diverse partners (zie onderstaand) en met medewerkers van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Ook hebben bestuursleden gesprekken gevoerd met de gemeente over de door de gemeente beoogde samenwerking met andere stichtingen, de z.g. Werkgroep 4 mei en over de subsidie.

Partners – Het stichtingsbestuur werkte in 2018 samen met vertegenwoordigers van: Gemeente Beverwijk; Begraafplaats Duinrust Beverwijk; Tata Steel Orkest; Bethelschool; Basisschool De Wilgenroos; Kennemer College; Scouting Beverwijk; Stichting Razzia 16 april 1944 Beverwijk.

Dodenherdenking – De stichting was dit jaar verantwoordelijk voor de Dodenherdenking  op het Westerhoutplein en op begraafplaats Duinrust. De voorzitter trad op als adviseur en ceremoniemeester van de Stichting Indië Monument en Stichting Herdenking Deportaties 1944 inzake de herdenking op het Stationsplein. Deze twee stichtingen hebben aangegeven voortaan gezamenlijk te willen herdenken op 4 mei, bij het beeld Mens Stad Leven op het Stationsplein. Dit jaar was het de eerste keer.

In totaal bezochten ruim 500 personen (onder wie een stijgend aantal jongeren en kinderen) de drie herdenkingen. Spreker tijdens de avondherdenking op begraafplaats Duinrust was de neiuwe burgemeester van Beverwijk, de heer drs. M.A.Smit. Het Tata Symfonisch Blaasorkest zorgde voor de muzikale omlijsting, met – sinds 2015 – ook dit jaar een miniconcert als slot van de herdenking. Met name het optreden van het orkest kreeg grote waardering van het publiek. Alle betrokkenen ontvingen een fakkelspeldje (pin), dan wel een fakkelsticker.

Andere activiteiten – Bestuurslid Mark Haije en de heer Jan van der Linden (oud-archivaris gemeente Beverwijk) hebben ook dit jaar vorm gegeven aan activiteiten waarbij leerlingen van het basisonderwijs werden betrokken: lezing en film, fietstocht langs markante plaatsen in Beverwijk en bezoek aan de oorlogsgraven op Duinrust. Aan deze activiteiten deden 300 scholieren mee.

Media – Zowel voor als na de Dodenherdenking hebben de lokale media aandacht besteed aan de activiteiten van de stichting. Radio Beverwijk zond de herdenking op Duinrust live uit, RTV IJmond besteedde in het avondnieuws op televisie aandacht aan de herdenkingen.

Website  – De eigen website van de stichting, www.4meibeverwijk.nl voorziet in een behoefte. Met name voor jongeren is het bezoeken van de website een uitgesproken vorm om meer te weten te komen over de activiteiten van de stichting en het jaarlijkse programma op 4 mei.

Beverwijk, juni  2018,

de secretaris

FINANCIEEL VERSLAG 2018 

Ontvangsten 2018

Subsidie gemeente       €    1.241,00

__________

Totaal                               €    1.241,00

Uitgaven 2018

Nota’s bloemen Duinroos   €    86,–

Twee kransen 2018                   270,00

Broodjes tbv. Tata Orkest        240,00

Koffie, thee enz, gasten           250,00

Website, hosting enz.              150,00

Pins en speldjes                       100,00

Bankkosten                                45,00

________

Totaal                                    € 1.241,00

Beverwijk, juni  2018,

de penningmeester

 

JAARVERSLAG 2019

STICHTING 4 MEI BEVERWIJK

Bestuur 2019 – Het bestuur bestond in het verslagjaar uit: dhr T-J. Tabak, voorzitter; dhr W.A. Spruit, secretaris; dhr J.J.T.W.M. Vink, penningmeester; mevr. C. C. Bilars-Don; dhr W.H.L. Moonen, dhr M.J.W. Haije en dhr J. van Sas, bestuursleden.

Vergaderingen/bijeenkomsten – Het bestuur kwam in het verslagjaar acht keer bijeen. De heer Van Sas draait dit seizoen mee als kandidaat-bestuurslid.  Leden van het bestuur overlegden inzake de Dodenherdenking met diverse partners (zie onderstaand) en met medewerkers van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.  Ook hebben bestuursleden gesprekken gevoerd met de gemeente over de door de gemeente beoogde samenwerking met andere stichtingen, de z.g. Werkgroep 4 mei en over de subsidie.

Partners –  Het stichtingsbestuur werkte in 2019 samen met vertegenwoordigers van: Gemeente Beverwijk, Begraafplaats Duinrust Beverwijk, Tata Steel Orkest, Bethelschool, Basisschool De Wilgenroos, Kennemer College, Scouting Beverwijk, Stichting Razzia 16 april 1944 Beverwijk en Stichting Kunst & Cultuur (Stadsdichter)

Dodenherdenking –  De stichting was dit jaar verantwoordelijk voor de Dodenherdenking op het Westerhoutplein en op begraafplaats Duinrust. De voorzitter trad voor het tweede jaar op als adviseur en ceremoniemeester van de Stichting Indië Monument en Stichting Herdenking Deportaties 1944 inzake de herdenking op het Stationsplein.

In totaal bezochten ruim 500 personen (onder wie een stijgend aantal jongeren en kinderen) de drie herdenkingen. Spreker tijdens de avondherdenking op begraafplaats Duinrust was de de heer drs. J. de Wildt, oud-gemeentesecretaris van Beverwijk en publicist. Het houtensemble van het Tata Steel Orkest zorgde voor de muzikale omlijsting, met – sinds 2015 – ook dit jaar een miniconcert als slot van de herdenking. Vanwege de verbouwing van de aula en koffiekamer van Duinrust vond een deel  van de herdenking dit jaar plaats in een paviljoen tent.  Alle betrokkenen ontvingen een fakkelspeldje (pin), dan wel een fakkelsticker (scholieren).

Andere activiteiten – Bestuurslid Mark Haije en dhr Jan van der Linden (oud-archivaris gemeente Beverwijk) hebben ook dit jaar vorm gegeven aan activiteiten waarbij leerlingen van het basisonderwijs werden betrokken: lezing, film en bezoek aan de oorlogsgraven op Duinrust. Aan deze activiteiten deden 350 scholieren mee. Secretaris Wim Spruit is gevraagd namens de stichting zitting te nemen in de Werkgroep Joods Namenmonument Beverwijk. De werkgroep beoogt de totstandkoming van een monument met daarop de namen van de Joodse inwoners van Beverwijk die niet terugkeerden uit de Tweede Wereldoorlog.

Media – Zowel voor als na de Dodenherdenking hebben de lokale media aandacht besteed aan de activiteiten van de stichting. Radio Beverwijk zond de herdenking op Duinrust live uit.

Website – De eigen website van de stichting, www.4meibeverwijk.nl voorziet in een behoefte. Met name voor jongeren is het bezoeken van de website een uitgesproken vorm om meer te weten te komen over de activiteiten van de stichting en het jaarlijkse programma op 4 mei.

Beverwijk, juni 2019,

de secretaris

FINANCIEEL VERSLAG 2019

Ontvangsten 2019

Subsidie gemeente       €    1.241,00

__________

Totaal                              €    1.241,00

Uitgaven 2019

Nota’s bloemen Duinroos   €    86,–

Twee kransen                             270,00

Broodjes tbv. Tata Orkest       240,00

Koffie, thee enz, gasten           250,00

Website, hosting enz.              150,00

Pins en speldjes                        100,00

Bankkosten                                  45,00

________

Totaal                                      € 1.241,00

Beverwijk, juni 2019,

de penningmeester