Stichting 4 mei Beverwijk

De 4de mei staat, als altijd, in het teken van de jaarlijkse dodenherdenking.

Vlaggenprotocol

Op de avond van 4 mei hangen in Nederland de vlaggen halfstok als blijk van eerbied en respect voor de doden. De periode waarin de vlag halfstok hangt duurt van 18.00 uur tot zonsondergang. De [...]

Dodenherdenking 2018

Jaarrede 4 mei 2018 burgemeester Martijn Smit Vandaag herdenken wij. Tussen een zonovergoten dag die achter ons ligt en het bevrijdingsfeest dat morgen voor ons ligt staan wij stil bij een [...]

Programma 4 mei 2019

Aan hen die uit ons midden zegevierden in den dood 1940 – 1945

Dodenherdenking op Duinrust met Tata Steel Orkest, stadsdichter en scholieren

BEVERWIJK-WIJK AAN ZEE – De Dodenherdenking op zaterdag 4 mei voltrekt zich ook dit jaar op een aantal locaties: Stationsplein (11.25 uur), Westerhoutplein (18.30 uur), Wijk aan Zee (19.00 uur) en op begraafplaats Duinrust (19.15 uur).

Op het Stationsplein wordt bij de muurplaquette de razzia van 16 april 1944 herdacht, er worden kransen en bloemen gelegd en leerlingen van De Wilgeroos, die de gedenkplaats hebben geadopteerd, vertellen hierover. Na afloop is er koffie en thee in het stadhuis.

’s Avonds, op het Westerhoutplein, worden bij het bevrijdingsmonument kransen en bloemen gelegd door ondermeer vertegenwoordigers van de gemeente, politieke partijen, Stichting 4 mei Beverwijk, Raad van Kerken IJmond, Turkse gemeenschap Beverwijk en de Scouting Beverwijk.

Scouts van de Admiraal van Kinsbergengroep, Die Wijck aan Duinjaghers en Wiawaha staan opgesteld bij het monument en assisteren bij de bloemlegging. Leerlingen van de Bethelschool, die het monument hebben geadopteerd, dragen gedichten voor.

De herdenkingbijeenkomst in Wijk aan Zee begint met een dienst in de Dorpskerk (Julianaplein), aansluitend is er een stille tocht over de begraafplaats, daarna is er een samenkomst bij het monument bij de strandopgang De Zwaanstraat.

Traditiegetrouw de grootste bijeenkomst is op begraafplaats Duinrust. Daar zal oud-gemeentesecretaris Jan de Wildt de jaarrede uitspreken, wordt gemusiceerd door het houtensemble van het Tata Steel Orkest en zal tegen achten de stille tocht naar de herdenkingsplek plaatshebben. In de aula van Duinrust dragen leerlingen van het Kennemer College zelfgeschreven gedichten voor. Bij de oorlogsgraven staan tientallen scouts opgesteld. Ook vóór dat de twee minuten stilte ingaan, declameren scholieren hun gedichten. Stadsdichter Isa van Klaveren draagt voor, burgemeester Martijn Smit houdt een korte rede na de twee minuten stilte.

Daarna gaan alle deelnemers terug naar de aula, waar het Tata Steel Orkest een kort concert zal geven. Tot slot is er een samenzijn met koffie en thee.

Radio Beverwijk zendt de herdenking op Duinrust live uit.

De herdenkingen op het Westerhoutplein en op begraafplaats Duinrust worden georganiseerd door de Stichting 4 mei Beverwijk.

Het bestuur van de stichting bestaat uit de heer T.-J.(Teun-Jan) Tabak, voorzitter; de heer W.A. (Wim) Spruit, secretaris; de heer J.J.T.W.M. (Jan) Vink, penningmeester; mevr. C.C.(Carli) Bilars-Don, de heren W.H.L. (Wim) Moonen, M.J.W. (Mark) Haije en J. (Jelle) van Sas, bestuursleden.

Het bestuur wordt bijgestaan door oud-stadsarchivaris Jan van der Linden (Heemskerk) en de heer Paul Boonstra (gemeente Beverwijk).

Wie de stichting financieel wil steunen, kan een bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL38INGB0001975614 ten name van Stichting 4 mei Beverwijk. De stichting ontvangt een bescheiden subsidie van de gemeente. Bijdragen van derden zijn van harte welkom.

Jan de Wildt
Jan de Wildt
Burgemeester Martijn Smit
Burgemeester Martijn Smit
Stadsdichter Isa van Klaveren
Stadsdichter Isa van Klaveren

Onze partners

Foto’s