Dodenherdenking 2017

Jaarrede 4 mei 2017 burgemeester Freek Ossel

Het is goed dat onze Beverwijkse gemeenschap vandaag op zoveel plaatsen stil staat bij hen die vielen voor ons land.

Het is ons voorrecht om hier en nu te mogen zijn. Dat voorrecht hebben wij in bruikleen gekregen van hen die er met hun leven voor hebben betaald.

Vrijheid is ons hoogste goed. Het is goed dat wij ons dat niet alleen vandaag en morgen realiseren, maar elke dag, en elke dag opnieuw.

De Tweede Wereldoorlog – hoe lang inmiddels ook terug – bewees hoe licht in diepe duisternis verandert en vrijheid wordt vernietigd.

En hoe verder verwijderd van die donkere jaren, des te belangrijker dat wij vandaag hier nu samen komen en herdenken.

Dat wij de doden levend houden in ons collectieve geheugen.

Dat wij op hun schouders mogen staan en het vuur van de vrijheid zien en brandend houden.

Dat is wel het minste dat wij – als dank en uit respect – voor hen kunnen doen. Opdat wij niet vergeten.