Wilhelmus eerste en zesde couplet

Eerste en zesde couplet
van het Wilhelmus

Wilhelmus van Nassouwe
Ben ik, van Duitsen bloed,
Den vaderland getrouwe,
Blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
Ben ik, vrij, onverveerd,
Den Koning van Hispanje
Heb ik altijd geëerd.

Mijn schild ende betrouwen
Zijt Gij, o God mijn Heer,
Op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik toch vroom mag blijven,
Uw dienaar t’aller stond,
De tirannie verdrijven
Die mij mijn hart doorwondt.