Stichting 4 mei Beverwijk

2021: herdenken in stilte

De 4de mei staat, als altijd, in het teken van de jaarlijkse dodenherdenking.

2021: herdenken in stilte

BEVERWIJK – En weer was de 4 mei herdenking van 2021 er één zonder publiek, voor de tweede keer op rij stond de coronapandemie publieke bijeenkomsten niet toe, volgend jaar beter, daar gaan we vanuit.

Op begraafplaats Duinrust waren de 30 oorlogsgraven allen voorzien van bloemen, terwijl bij de graven de Nederlandse driekleur halfstok hing. Op het grasveld bij de oude ingang verzamelde zich kort voor 20 uur een kleine groep mensen voor de twee minuten stilte en een stille tocht langs de graven van de oorlogsslachtoffers.

Na het zingen van het 1e en het 6e couplet van het Wilhelmus sprak burgemeester Martijn Smit. Hij herinnerde eraan dat we in het stormachtige jaar dat achter ons ligt, ook enige vrijheden hebben moeten inleveren. ‘Vrijheden die voor ons zo gewoon zijn geworden, zoals bijvoorbeeld ‘s avonds laat de straat op gaan. Ik heb het afgelopen jaar gezien wat dat inperken van vrijheid met mensen doet,’ en de burgemeester sprak over vereenzamen maar ook overlast veroorzaken op straat.
Hoewel hij het moeilijk te vergelijken vond, wees burgemeester Smit toch op de tijd van de Tweede Wereldoorlog. ‘Ik denk dat we het afgelopen jaar een beetje gevoeld hebben wat het betekent als je niets meer kan doen. Al was het toen de terreur die al die activiteiten niet meer mogelijk maakt.
‘En des te groter daarmee het respect voor mensen die toen in verzet kwamen met gevaar voor eigen leven en soms ook met het eigen leven. Wat betekende dat voor de vaders en moeders, de broers en zussen, de zonen en dochters, de vrienden en de vriendinnen. En daarom ook is het zo belangrijk dat we in Beverwijk op deze wonderschone begraafplaats stilstaan en stilzijn om hen te gedenken, de mensen die er mede aan bijdroegen dat wij in 2021 sinds 1945 in vrijheid leven,’ aldus burgemeester Smit die tot slot wees op de goede traditie van herdenken die Beverwijk de afgelopen decennia heeft opgebouwd.

Eerder deze 4e mei zijn bloemen en kransen gelegd bij het monument op het Westerhoutplein voor allen die in Beverwijk vielen door oorlogsgeweld in en na de Tweede Wereldoorlog. Burgemeester Smit deed dat namens het gemeentebestuur van Beverwijk, mevrouw C. Bilars-Don en de heer J. Vink namens de Stichting 4 Mei Beverwijk. In de loop van de dag kwamen er meer bloemen, van Beverwijkers, van politieke partijen, van de Scouting.

Ook zijn bloemen gelegd bij het beeld Mens Stad Leven op het Stationsplein, waarmee specifiek de slachtoffers van de 16 april razzia van 1944 en van de oorlog in voormalig Nederlands-Indië zijn herdacht. Burgemeester Smit legde kransen namens de gemeenten Beverwijk en Velsen, mevr. M. Duinmeijer-Bos en de heer H. Heydenreich namens de Stichting Herdenking Deportaties 1944, de heren J. Zwaan en Snijders namens de Stichting Indië Monument Beverwijk, de heren T.J. Tabak en W.A. Spruit namens de Stichting 4 mei Beverwijk en de heer T. van Kaam namens de Stichting 4 en 5 mei Velsen.

Bij het monument voor de gevallenen aan de Zwaanstraat in Wijk aan Zee plaatste wethouder H. Niele-Goos een krans namens het gemeentebestuur van Beverwijk en werden bloemen gelegd door voorzitter V. van Waardenburg van Dorpsraad en de heer K. van Amersfoort namens de mensen die de herdenking in Wijk aan Zee organiseren.

Voor een video-reportage over de herdenking in  Beverwijk en Wijk aan Zee verzorgt door IJmond Nieuws klik op de volgende link:  https://youtu.be/PANo9HNbPE0

001 Smit sporeekt Duinrust
002 Duinrust HOLL
003 Duinr Engelse
005Carli en jan herdenken
004 Smit Westerhoutplein
006 Westerhouplein_2182

De herdenking op Duinrust

Jan de Wildt op herdenking Duinrust

‘Vrijheid is als ademhalen,

je bent je er niet van bewust’

Om acht uur kwam de wereld even tot een halt. Ook in de IJmond werd het stil. Alleen het klapperen van de vlaggen, halfstok aan hun masten, steeg boven de stilte uit. De mensen zwegen en in dat zwijgen was er ruimte om te denken aan hen die in de oorlog stierven.

Ademnood

„Vrijheid is als ademhalen, je bent je er niet van bewust”, zei Jan de Wildt tijdens de bijeenkomst op 4 mei 2019 op begraafplaats Duinrust ’s avonds, voorafgaand aan de Dodenherdenking in Beverwijk.

„Pas als we onvrijheid hebben, als we ademnood hebben, voelen we het gemis van het vrijuit ademen.”

In de jaarrede sprak de oud-gemeentesecretaris uit Wijk aan Zee ook over het belang van herdenken. „We hebben een ereschuld aan de generatie die het leed van de oorlogsjaren heeft gedragen.”

Hij riep op liefdevol te blijven spreken over de Joodse gemeenschap die door de bezetter werd afgevoerd: „Vermoord, uitgeroeid, maar niet vergeten.”

Omdat de aula van Duinrust wegens de vondst van asbest was gesloten, vond de bijeenkomst dit jaar plaats in een paviljoen bij de oude ingang. De belangstelling was zo groot dat een aantal bezoekers de toespraken buiten de paviljoentent moest beluisteren.

Eerder op de avond werden bij het bevrijdingsmonument op het Westerhoutplein kransen en bloemen gelegd. Onder meer vertegenwoordigers van de Stichting 4 mei Beverwijk, gemeente, politieke partijen, Turkse gemeenschap Beverwijk, Kennemer College en Bethelschool en Scouting Beverwijk waren daarbij aanwezig. Ook werden er gedichten voorgedragen door leerlingen van de Bethelschool die het monument heeft geadopteerd.

Gedichten waren er eveneens op begraafplaats Duinrust, onder meer van stadsdichter Isa van Klaveren, maar ook van jongere dichters. „Een meisje van mijn leeftijd moest onderduiken, terwijl ik naar school ga zien hoe familie sneuvelde, terwijl ik op familiebezoek ga, en pijn verdragen, terwijl ik warm en gelukkig opgroei, we willen het vergeten, maar we doen niet”, luidden de laatste regels van een gedicht dat de dertienjarige Esmeralda van den Berg voordroeg.

De leerlinge van het Kennemer College schreef het in het kader van ’Project Vrijheid’, waarmee op de school de afgelopen weken aandacht werd besteed aan de Tweede Wereldoorlog.

Emotioneel

Na de dodenherdenking leidde een stille tocht langs de graven van ’hen die voor onze vrijheid hun leven lieten’. Het houtensemble van het Tata Steel Orkest verzorgde de muziek vóór de klok van achten en hield tijdens de stille tocht een mini-concert.

Tientallen scouts stonden als wachters bij de oorlogsgraven opgesteld in een zwijgend eerbetoon. „Ik word er een beetje emotioneel van”, zei belangstellende Henk Kamp na afloop. „Van mijn vader ken ik de verhalen over de oorlog. Ik ben een bevrijdingskindje, geboren in 1945. Die vrijheid die we in Nederland hebben, waardeer ik erg

Onze partners

Foto’s