Het bestuur van de stichting bestaat uit de heer T.-J.(Teun-Jan) Tabak, voorzitter; de heer W.A. (Wim) Spruit, secretaris; de heer J.J.T.W.M. (Jan) Vink, penningmeester; mevr. C.C.(Carli) Bilars-Don, de heren W.H.L. (Wim) Moonen, M.J.W. (Mark) Haije en J.E. (Jelle) van Sas, bestuursleden. De heer Haije is ook consul bij de Oorlogsgravenstichting.

Het bestuur wordt bijgestaan door oud-stadsarchivaris Jan van der Linden (Heemskerk) en de heer Paul Boonstra (gemeente Beverwijk). Wie de stichting financieel wil steunen, kan een bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL38INGB0001975614 ten name van Stichting 4 mei Beverwijk. De stichting ontvangt een bescheiden subsidie van de gemeente. Bijdragen van derden zijn van harte welkom.

Adres secretariaat: Leliestraat 16, 1943 LK Beverwijk. Tel. 0251 212167, email 4meibeverwijk@ziggo.nl